Mansuroğlu Mahallesi 289 Sk. No:2 Körfez İş Merkezi Kat:1 D:111 Bayraklı/İzmir

Основы Форекс Сайт Есть определенные профессиональные предприятия, которые тестируют разных роботов, и вы можете положиться на их результаты. Наши коллективные знания в области торговли, а также глубокое понимание того, как брокеры работают в отрасли, позволяют нашей команде предоставить вам самую лучшую информацию, связанную с выбором лучшего форекс-брокера в отрасли. В Devamı…

Otomobil İle Spin Atma Fiili Gerçekleştiren Kişi Araç Sahibi Olmadığı Takdirde Araç 60 Gün Boyunca Trafikten Men Edilmeyecek!

Anayasa Mahkemesi bugün (19/04/2019) vermiş olduğu karar ile araç ile spin atma fiilini (Karayolları Trafik Kanunu md.67 çerçevesindeki fiiller) gerçekleştiren kişinin araç sahibi olmadığı takdirde uygulanan 60 günlük aracın trafikten men yaptırımını Anayasa’nın 2. ve 38. Maddelerine aykırı buldu. Kararın ilgili kısımları şu şekilde: “Anayasa’nın 38. Maddesinin yedinci fıkrasında ceza Devamı…

önce , admin tarafından

Salda Gölü ve Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Bugün Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Salda Gölü ve Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Çevreci kurum ve kuruluşların uzun zamandır yaptıkları duyurular sonuç verdi ve Cumhurbaşkanlığı bu doğal güzellikleri özel koruma bölgesi ilan etti. Gerçekten son zamanlarda bu bölgelere insanların akın etmesi ve Devamı…

önce , admin tarafından

Hukuk davasında tanık bildirme, ikinci tanık listesi ile ilgili Yargıtay kararları…

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14378 K. 2018/996 T. 23.1.2018 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 23.01.2018 günü temyiz eden davalı-davacı … vekili Av. … Devamı…

önce , admin tarafından

Boşanma Davası Süresince Mal Kaçırma, Tasarrufun İptali Davası Açılması

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2015/19383 K. 2018/5860 T. 5.6.2018 DAVA : Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı yargılamanın yenilenmesi talebnin reddine dair hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, davalı tarafından … Asliye Hukuk Devamı…

önce , admin tarafından

Bugün Resmi Gazete’de “CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Bugün Resmi Gazete‘de “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile hakim ve savcı adayları, hakim savcı adaylarının sınav ve mülakat yapılmasında değişiklikler yapılmıştır. Artık, hakim ve savcı adaylarının mülakata girmeye hak kazanmak için en az 70 puan almaları gerekecek. Sınavda başarılı olanların Devamı…

önce , admin tarafından

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/63 Numaralı İlke Kararı Yayımlandı

Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesine ilişkin 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı ilke kararı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde 04.07.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişime yetkisi olanlar Devamı…

önce , admin tarafından

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu çerçevede; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 12. ve 20. maddelerinde yapılan değişikliklere göre, elektrik piyasasında önlisans veya lisans almak için başvuru yapacak olan tüzel kişilerin anonim şirket olarak kurulması hâlinde; sermaye piyasası mevzuatına Devamı…

önce , admin tarafından

Montenegro 87. Bakanlar Kurulu Toplantısı ile Kabul Edilen Yeni Yatırım Programı

Karadağ Hükümeti, 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen 87. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Karadağ vatandaşlığını almak isteyen yabancılar için özel bir yatırım programını uygulamaya koyduğunu ve hazırlıkların 1 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanabilmesi için ilgili kurumları görevlendirdiğini bildirdi. Ekonomik vatandaşlık programı için 3 yıllık bir dönem ve 2.000 kişilik Devamı…

önce , admin tarafından