Mansuroğlu Mahallesi 289 Sk. No:2 Körfez İş Merkezi Kat:1 D:111 Bayraklı/İzmir

Hukuk davasında tanık bildirme, ikinci tanık listesi ile ilgili Yargıtay kararları…

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14378 K. 2018/996 T. 23.1.2018 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 23.01.2018 günü temyiz eden davalı-davacı … vekili Av. … Devamı…

önce , admin tarafından

Boşanma Davası Süresince Mal Kaçırma, Tasarrufun İptali Davası Açılması

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2015/19383 K. 2018/5860 T. 5.6.2018 DAVA : Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı yargılamanın yenilenmesi talebnin reddine dair hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili, davalı tarafından … Asliye Hukuk Devamı…

önce , admin tarafından